U bent hier

U bent hier:  Home » Privacy Charter

Privacy Charter

Eroganza hanteert een uiterst strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy ernstig en springen uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. In deze Privacy Charter geven wij aan hoe wij omgaan met de data van partners en kopers. Deze Privacy Charter is daarbij van toepassing op alle data die wordt verkregen via :

www.eroganza.be (contactformulier)
www.eroganza-shop.be (bij plaatsen van bestelling)
e-mail (info@erogaza.be)
bestelbons (homeparties, losse bestellingen, aankopen in privé shop)
Facebook-gesprekken (via Messenger of privé berichten)

De Privacy Charter van Eroganza is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Eroganza respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens / data verzamelt Eroganza ?

Eroganza vraagt kopers om een aantal persoonsgegevens zoals : naam, voornaam, telefoonnummers, adres, e-mailadres. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoonnummers, adres, e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hoe gebruiken wij verzamelde data / persoonsgegevens ?

Eroganza gebruikt data / persoonsgegevens van kopers ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

De aankopen van kopers op een correcte manier uit te voeren, en indien nodig hierover kunnen communiceren.
Kopers op de hoogte houden van promoties en interessante aanbiedingen.

Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doelen willen gebruiken, zal Eroganza hier schriftelijk / per email (indien schriftelijk niet mogelijk) de toestemming voor vragen.

Gebruik van cookies

Eroganza maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden

We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze zelfstandige consulenten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Eroganza geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal Eroganza de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wat zijn uw rechten rond de persoonsgegevens die wij van u verzamelen?

Inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage van uw gegevens. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn u persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens kosteloos. Voordat wij u persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.

Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen.

Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt gecontroleerd).

Recht op verwijdering: u heeft het recht om alle gegevens met betrekking tot u te laten verwijderen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer wettelijk vereist). Standaard bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd, machineleesbaar formaat of te vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard en beschermd?

Eroganza doet zijn uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Hieronder vindt u maatregelen die wij reeds genomen hebben :

Alle personen die namens Eroganza van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Onze consulenten / consulentes zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Eroganza of op die van een derde partij.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Ook wat betreft papieren documenten doet Eroganza het nodige om deze veilig te bewaren.

Vragen en feedback

Eroganza controleert regelmatig of het aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kan u contact met ons opnemen via de gegevens hieronder:

Eroganza
Dennenhof 69
9080 Lochristi
België
info@eroganza.be

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
https://www.privacycommission.be/nl

Aanpassingen aan deze privacyverklaring
Eroganza behoudt zich het recht om dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

De pagina is voor het laatst aangepast op 26/06/2018.